Deze privacyverklaring is van toepassing op alle online diensten die vallen onder Wittenberg – de Bois Holding B.V. en de aan haar gelieerde ondernemingen, uitgezonderd de diensten waarbij naar een specifieke op die dienst van toepassing zijnde privacyverklaring wordt verwezen. Respect voor de privacy van onze klanten en prospects en een zorgvuldige omgang met hun persoonsgegevens zien wij als onze plicht. In deze privacyverklaring vindt u algemene informatie over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.

Ons doel

Ons doel is om u zo goed als mogelijk van dienst te zijn. Om u gerichte en persoonlijke service te kunnen bieden, hebben wij uw persoonsgegevens nodig. Wij zorgen er uiteraard voor dat wij voldoen aan de wet- en regelgeving die van toepassing is op het gebruik van persoonsgegevens. U kunt erop vertrouwen dat Wittenberg – de Bois Holding B.V. en de aan haar gelieerde ondernemingen zorgvuldig omgaan met uw persoonsgegevens en dat onze dienstverlening transparant, betrouwbaar en persoonlijk is.

Wat zijn persoonsgegevens?

Zodra gegevens u kunnen identificeren als persoon worden deze gegevens persoonsgegevens genoemd. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn uw naam, adres, geboortedatum, bankrekeningnummer en gebruikersnaam. In deze privacyverklaring vertellen wij u hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke maatregelen wij nemen ten behoeve van de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring maken wij gebruik van de definitie ‘betrokkene’. Een betrokkene is eenieder van wie Wittenberg – de Bois Holding B.V. en/of één van de aan haar gelieerde ondernemingen persoonsgegevens verwerkt.

Wat is het doel van de verwerking van uw gegevens?

Graag communiceren wij eerlijk en transparant over het gebruik van uw persoonsgegevens. Onder de paragraaf ‘Bewaartermijn persoonsgegevens’ hebben wij een onderscheid gemaakt in de verschillende categorieën waarbinnen wij gegevens opslaan. Wij gebruiken uw persoonsgegevens alleen voor de doeleinden die hieronder vermeld staan.

Waarvoor gebruiken wij uw persoonsgegevens?
Wanneer doen wij dit?
Om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn om de gevraagde producten en/of diensten te kunnen leveren, hebben wij vanuit een contractuele verplichting uw persoonsgegevens nodig. Wij zullen deze persoonsgegevens alleen voor dit doeleinde gebruiken. Als u bij ons een product of dienst afneemt. Wij doen dit op basis van uitvoeren overeenkomst.
Wij willen daarnaast onze klanten goed geïnformeerd houden. Als u een product en/of dienst bij ons afneemt, dan houden wij u elektronisch op de hoogte. Wij informeren u vanuit onze contractuele verplichting bijvoorbeeld via e-mail over de status van uw aankoop en/of bestelling, terugroepacties, onderhoudstermijnen, garanties, etc. Als u bij ons een product of dienst afneemt. Wij doen dit op basis van uitvoeren overeenkomst.
We proberen onze producten en diensten zo interessant mogelijk voor u te houden. Zo gebruiken wij u gegevens om zoveel mogelijk relevante diensten te presenteren via bijvoorbeeld onze websites en elektronische nieuwsberichten alsmede via het in het voertuig geïntegreerde systeem (indien dat wordt ondersteund). Als u bij ons een product of dienst afneemt. Wij doen dit op basis van gerechtvaardigd belang.
We houden u met uw toestemming graag op de hoogte over onze producten en diensten. Zo gebruiken wij uw gegevens om zoveel mogelijk relevante diensten te presenteren via bijvoorbeeld onze websites en elektronische nieuwsberichten. Alleen met uw toestemming.
Als u vragen of klachten hebt, dan proberen wij u zo spoedig mogelijk te helpen. Ook daarvoor hebben wij in sommige gevallen uw persoonsgegevens nodig. Als er specifieke vragen of klachten zijn.
Als wij uw persoonsgegevens voor andere doeleinden dan hierboven genoemd staan gaan gebruiken, vragen wij u van te voren om uw toestemming. Alleen met uw toestemming.
Wanneer wij telefonisch contact met u opnemen, kan het telefoongesprek worden opgenomen voor trainingsdoeleinden.

Welke persoonsgegevens verwerken wij van u?

Om u optimaal van dienst te kunnen zijn -afhankelijk van de dienst die u bij ons afneemt-, hebben wij onder andere de volgende persoonsgegevens nodig.

 • Voor- en achternaam
 • Adres
 • Postcode
 • Woonplaats
 • E-mailadres
 • Gebruikersnaam en wachtwoord klantenportal
 • Telefoonnummer
 • Geslacht
 • Hobby- en lifestylevoorkeuren
 • Autogegevens (oa. kenteken, chassisnummer)
 • Kopie rijbewijs (proefrit)

Externe diensten

Vanuit onze dealercontracten zijn wij verplicht bepaalde data met de importeur en/of autofabrikant te delen. Dit gebeurt om bijvoorbeeld terugroepacties te kunnen uitvoeren en/of voor het versturen van klanttevredenheidsenquêtes. Daarnaast maken wij in sommige gevallen gebruik van externe dienstverleners, voor bijvoorbeeld marketingactiviteiten of de financiële afhandeling van betalingen waarvoor wij een betaalprovider gebruiken. Tevens kunnen uw gegevens beschikbaar gesteld worden aan verbonden bemiddelaars en/of aanbieders van verzekerings- en financieringsproducten. Uiteraard maken wij met deze partijen duidelijke afspraken over de zorgvuldige omgang met uw persoonsgegevens. De betreffende persoonsgegevens worden alleen maar gebruikt voor het uitvoeren van de betreffende dienst.

BOVAG

Betreft: monitoring/rapportering van gegevens CO2-emissies van personenauto’s en lichte bedrijfsvoertuigen die per 1 januari 2021 op naam zijn geregistreerd.
Honda de Bois hecht (als APK-keurmeester) veel waarde aan de bescherming van de privacy van onze klanten. Uw privacy is voor ons van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de geldende privacywetgeving. Dit betekent dat uw gegevens veilig bij ons zijn en dat wij ze altijd zorgvuldig gebruiken. Wij zullen uw persoonlijke gegevens nooit verkopen aan derde partijen.

Tijdens de APK worden gegevens uitgelezen en doorgegeven aan het RDW en uiteindelijk aan het EEA (het Europees Milieuagentschap) voor haar centrale gegevensarchief (CDR). Het gaat hierbij om door uw boordinstrumenten gemeten gegevens over het brandstof/elektriciteitsverbruik en om uw VIN. Het doel van deze verwerking en van de uitvoeringsverordening is om inzicht te geven over het daadwerkelijke verbruik van uw voertuig en dit ook te vergelijken met dat wat was geregistreerd tijdens de typegoedkeuring. Zo kan de ontwikkeling van de werkelijke prestaties van uw voertuig gedurende de geraamde levensduur gevolgd worden. De gegevens worden voor hetzelfde voertuig gedurende een periode van 15 jaar verzameld en gedurende een periode van 20 jaar door het EEA bewaard. Het centrale gegevensregister bevat alle door de lidstaten gerapporteerde gegevens, met uitzondering van de voertuigidentificatienummers (VIN’s). De VIN’s worden gedurende een periode van 20 jaar vanaf de datum waarop zij voor het eerst zijn geüpload naar het CDR of het Business Data Repository (BDR) van het EEA, door het EEA bewaard.

In deze Privacyverklaring wordt u verder geïnformeerd over de wijze waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens. Wij zijn verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG en wij bewaren uw gegevens niet langer dan nodig is om de gegevens voor te bereiden voor doorgifte. Wij zullen bovendien alle redelijke organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen treffen om uw persoonsgegevens te beveiligen en deze te beschermen tegen verlies en oneigenlijk gebruik of aanpassing. U heeft het recht deze verwerking te weigeren. In dat geval melden wij dit via uw APK afmelding aan het RDW.

Re-targeting technologieën

Onze website maakt gebruik van zogenaamde re-targeting technologieën. Wij gebruiken deze technologieën om onze website voor u interessanter te maken. Deze technologie maakt het mogelijk om internetgebruikers die al geïnteresseerd zijn in ons aanbod en onze producten aan te spreken met reclame op de websites van onze partners. We zijn ervan overtuigd dat de invoering van gepersonaliseerde, op interesse gebaseerde reclame over het algemeen interessanter is voor internetgebruikers, dan reclame die niet beschikt over een dergelijke persoonlijke verwijzing. De opname van dit reclamemateriaal op de pagina’s van onze partners is gebaseerd op een cookie-technologie en een analyse van het eerste gebruiksgedrag. Deze vorm van reclame is volledig anoniem. Er worden geen gebruikersprofielen samengevoegd met uw persoonlijke gegevens.

Google remarketing

Wij maken op onze website ook gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Hyundai Wittenberg bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U kunt het privacybeleid van Google Analytics hier vinden.

We gebruiken de remarketingtechnologie van Google Inc. (1600 Amfitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten; “Google”). Deze technologie maakt het mogelijk om gerichte reclame te voeren op de pagina van het Google Partner Network naar gebruikers die onze internetpagina’s gebruiken en onze online diensten gebruiken en geïnteresseerd zijn in het aanbod. De plaatsing van de advertentie gebeurt met behulp van cookies, kleine tekstbestanden die op de computer van de gebruiker worden opgeslagen. De tekstbestanden kunnen worden gebruikt om gebruikersgedrag te analyseren bij het bezoeken van de website en kunnen vervolgens worden gebruikt voor gerichte productaanbevelingen en op interesses gebaseerde reclame. Als u geen op re-marketing gebaseerde advertenties wilt ontvangen, kunt u het gebruik van cookies door Google voor deze doeleinden uitschakelen. Meer informatie over Google Remarketing en het privacybeleid van Google klikt u hier.

Door gebruik te maken van onze aanbiedingen gaat u akkoord met de verwerking van de over u verzamelde gegevens door Google op de wijze zoals hier beschreven en voor het bovengenoemde doel. Google heeft een eigen privacybeleid, dat onafhankelijk is van het onze. Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor dit beleid en deze procedures.

Bewaartermijn persoonsgegevens

We bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk. Ons basisprincipe is dat wij persoonsgegevens alleen bewaren zo lang dat nodig is om u de dienst te kunnen leveren. Hierbij onderscheiden wij twee groepen:

 • Groep A – actieve klanten

Dit zijn de klanten die binnen de termijn van 48 maanden na een aankoop of servicebezoek vallen. De termijn van 48 maanden komt voort uit de gemiddelde gebruiksduur van een voertuig alsmede de verplichte APK die uitgevoerd moet worden.

 • Groep B – niet-actieve klanten

Dit zijn de klanten die op basis van grondslag toestemming ondubbelzinnig toestemming hebben gegeven voor de ontvangst van specifieke product- en/of diensteninformatie. Voor de overige niet actieve klanten is enkel de wettelijke bewaartermijn van toepassing (84 maanden). Deze groep zal niet meer benaderd worden. In sommige gevallen zijn wij wettelijk verplicht om persoonsgegevens langer te bewaren. Zo is het volgens de belastingwetgeving verplicht fiscaal relevante persoonsgegevens zeven jaar te bewaren. Verkregen prospectgegevens gebruiken wij voor het doel waarvoor de gegevens zijn afgegeven en bewaren wij niet langer dan 18 maanden.

Hoe zijn uw persoonsgegevens beveiligd?

Wittenberg – de Bois Holding B.V. en de aan haar gelieerde ondernemingen hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen. Wij doen er vanzelfsprekend alles aan om uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beveiligen tegen onbevoegde toegang, verlies of diefstal. Medewerkers van Wittenberg – de Bois Holding B.V. en de aan haar gelieerde ondernemingen hebben alleen toegang tot uw persoonsgegevens als dit strikt noodzakelijk is. Wij hebben afspraken gemaakt over de beveiliging van uw persoonsgegevens als die bij een externe partij worden verwerkt. Als wij voor onze diensten een externe partij inschakelen die voor ons persoonsgegevens verwerkt, dan zorgen wij ervoor dat deze ook aan onze beveiligingseisen voldoet.

Welk rechten heeft u als betrokkene?

Als betrokkene heeft u een aantal rechten waar u een beroep op kunt doen. Dit zijn o.a. de volgende rechten:
Recht op inzage
Als betrokkene mag u de persoonsgegevens die wij van u verwerken inzien.
Recht op correctie en verwijderen
Als betrokkene mag u ons vragen verwerkte persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.
Recht op beperking van de verwerking
Het recht om minder gegevens te laten verwerken als bijvoorbeeld blijkt dat Wittenberg – de Bois Holding B.V. en/of één van de aan haar gelieerde ondernemingen onjuiste informatie gebruikt. Deze gegevens mogen dan niet meer gebruikt worden zolang niet gecontroleerd is of de gegevens wel kloppen.
Recht op vergetelheid
In bepaalde gevallen kunt u als betrokkene vragen persoonsgegevens te wissen.
Recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking
U mag als betrokkene bezwaar maken tegen het verwerken van uw persoonsgegevens.
Recht op dataportabiliteit
U mag ons als betrokkene verzoeken om uw persoonsgegevens over te dragen aan een andere partij die een soortgelijke dienst levert

Om uw persoonsgegevens zo inzichtelijk mogelijk te maken, hebben al onze klanten toegang tot het klantenportal van één of meerdere van de aan Wittenberg – de Bois Holding B.V. gelieerde ondernemingen. In dit klantenportal kunt u, mits in overeenstemming met onze wettelijke verplichtingen, uw gegevens inzien, aanpassen, en in bepaalde gevallen wissen. Tevens kunt u in het klantenportal uw communicatievoorkeuren aanpassen.

Wilt u uw rechten anders uitoefenen dan via het klantenportal dan kunt u via onderstaand e-mailadres contact opnemen met ons.

Contact

Als u opmerkingen of vragen heeft over deze privacyverklaring of als u uw persoonsgegevens wilt inzien, dan kunt u contact met ons opnemen via e-mailadres:
privacy@debois.nl.

Indien u klachten heeft kunt u deze melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Deze privacyverklaring voldoet aan de normen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt en is op 7-5-2018 opgesteld. Wij zullen u uiteraard op de hoogte houden van eventuele wijzigingen.