Honda de Bois officieel Erkend Duurzaam

Honda dealer de Bois heeft het certificaat Erkend Duurzaam van de BOVAG behaald. Woensdag 4 september werd het certificaat door Paul Kok van de BOVAG overhandigd. Alle vestigingen zijn met vlag en wimpel geslaagd voor de ‘Erkend Duurzaam’ audit die op dinsdag 16 juli plaatsvond in Utrecht.

De BOVAG heeft het certificaat ‘Erkend Duurzaam’ ontwikkeld voor bedrijven in de automotive sector die duurzaamheid en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen aantoonbaar in hun bedrijfsvoering hebben doorgevoerd. De onafhankelijke beoordeling is in handen van ARN (Auto Recycling Nederland). Hierbij worden de autobedrijven onder andere getoetst op energiebesparing en het scheiden van afval, maar ook op aandacht voor de persoonlijke ontwikkeling van personeel, de maatschappelijke betrokkenheid in de omgeving en het al dan niet aanbieden van energiezuinige auto’s.

”Wij zijn er zeer trots op dat we het Erkend Duurzaam Certificaat hebben behaald”, ‘’maatschappelijk verantwoord ondernemen begint bij de dagelijkse werkzaamheden binnen het bedrijf, daarom is het van groot belang het bewustzijn onder alle medewerkers te vergroten. Met het behalen van het Erkend Duurzaam certificaat doen we een grote stap in de goede richting’’. Maatschappelijke betrokkenheid is bij Honda de Bois een belangrijk onderdeel van de bedrijfscultuur. Dit komt onder andere tot uiting in de sponsoring van regionale sportverenigingen. ”Op deze manier leveren wij graag een bijdrage aan de lokale verenigingen en de ontwikkeling van jonge mensen”. Ook op het gebied van energiebesparing scoorde de Bois hoog, met onder andere hoogfrequente TL-verlichting, aanwezigheidssensoren en stralingspanelen wordt er veel energie bespaard.

Ook moedigt Honda de Bois haar klanten aan duurzame middelen te gebruiken. ”Zo bestaat een groot deel van onze vervangend vervoer auto’s uit hybrides en beschikken we over een leenfiets voor klanten die dichtbij wonen en niet met de auto weg moeten”.

Het Erkend Duurzaam certificaat moet jaarlijks worden verlengd door middel van een hercertificering. ”We hebben een gedetailleerd actieplan opgesteld om duurzaamheid en Maatschappelijk verantwoord ondernemen nog beter in onze bedrijfsvoering te verankeren. Ook willen we door middel van dit actieplan verschillende doelstellingen met betrekking tot duurzaamheid realiseren”. Binnen het actieplan wordt er onder andere aandacht besteed aan afvalscheiding, milieuvriendelijke verlichting met daglichtafhankelijke schakeling en waterbesparende middelen.

Verslag Erkend Duurzaam

Het behalen van het Erkend Duurzaam certificaat is geen eindstation. Daarom zullen we ernaar streven duurzaamheid en maatschappelijke betrokkenheid nog beter in onze bedrijfsvoering te verwerken. Op basis van de Erkend Duurzaam scan, die door de auditor van ARN (Auto Recycling Nederland) is uitgevoerd zijn er verbeterpunten geformuleerd. Deze zullen we komend jaar samen met onze eigen actiepunten uitvoeren om de doelstellingen met betrekking tot duurzaamheid te realiseren. In onderstaand verslag kunt u onder andere lezen wat de Bois onder duurzaamheid verstaat, welke actiepunten er door het ARN zijn geformuleerd en welke duurzaamheidsdoelstellingen de Bois wilt bereiken.

voorkant actieplan duurzaam
pagina 1 duurzaam ondernemen
pagina 2 duurzaam ondernemen
pagina 3 duurzaam ondernemen
pagina 5 duurzaam ondernemen
pagina 6 duurzaam ondernemen
pagina 7 duurzaam ondernemen
achterkant actieplan